سمینارآموزشی حقوق مهندسی – استان خوزستان

سمینارآموزشی نحوه تنظیم چارچوب حقوقی و فنی قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش
اهواز اتوبان گلستان بین خیابان حجت و ولیعصر بازارچه گلستان
چهارشنبه 5 مهرماه 6 ساعت 15:30 – 20:30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.