همایش حقوق مهندسی استان آذربایجان غربی

سمینار حقوق مهندسی در حوزه ساخت و ساز شهری با رویکرد شرح مسوولیتهای حقوقی و کیفری و انتظامی مهندسین ناظر،طراح و مجری به میزبانی سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان آذربایجان غربی در سالن مهندس باکری ارومیه برگزار میشود

سه شنبه 7 شهریور96 ساعت 15-19