همایش حقوق مهندسی استان کرمانشاه

14 شهریورماه ساعت 15 همایش شرح مسوولیتهای حقوقی ، انتظامی و کیفری مهندسان ناظر ،مجری و طراح به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در سالن کانون پرورش فکری برگزار میشود .