همایش حقوق مهندسی استان کرمانشاه

این همایش با عنوان شرح مسئولیتهای حقوقی ، کیفری و انتظامی مهندسین ناظر ، طراح و مجری با تدریس استاد میررضوی در کانون پرورش فکری برگزار شد.