همایش حقوق مهندسی سیستان و بلوچستان – زاهدان

همایش زاهدان با عنوان شرح مسئولیتهای مجری ذیصلاح در محاکم قضایی و انتظامی و آسیب شناسی آن در 24 مردادماه با حضور پر شور اعضاء نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزارشد.