همایش حقوق مهندسی شهرستان دلیجان

به همت نظام مهندسی ساختمان شهرستان دلیجان و با تدریس مهندس کامیار میررضوی سمینار آموزشی حقوق مهندسی با عنوان شرح مسئولیتهای حقوقی ، کیفری و انتظامی مهندسین ناظر ، طراح و مجری در تاریخ 4 شهریور 96 ساعت 17برگزار میشود حضور برای کلیه رشته ها رایگان میباشد.