آرشیو برچسب: تاپدان

دومین سمینار حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی(خراسان رضوی – مشهد)

حقوق مهندسی

دومین سمینار حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی برگزارکننده:گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی پنج شنبه 17 اسفندماه 96 ساعت 14 الی 20