دومین سمینار حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی برگزارکننده:گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی پنج شنبه 17 اسفندماه 96 ساعت 14 الی 20
+ ادامه مطلب